1.Na czym polegała Monarchia Kontytucyjna w Anglii ?
( czasy baroku )


2.Wystąpienia Szlachy przeciw Zygmuntowi III Wazie w latach 1606-1609.

3.
Dopisz rok do wydarzeń:
Pokuj w karłowicach,
Unia Breska

4.Napisz date i państwo które zawarło pokój/rozejm/traktat:

Zborowie
Karłowicach
Andruszewie,
Buczaczu

DAM NAJ!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T13:40:38+01:00
1.
Monarchia parlamentarna/konstytucyjna - monarchia, w której władza państwowa należy do parlamentu natomiast monarcha pełni funkcję symbolicznej głowy państwa głównie rolę reprezentacyjną np. Anglia XVIII.
W Anglii, w ciągu XVIII w. stopniowo przyjęła się zasada, że „król panuje, ale nie rządzi”. Król zachował wprawdzie wielki autorytet i szereg uprawnień, tzw. prerogatyw, ale w praktyce pełnia władzy wykonawczej przeszła na rząd i tylko on ponosił odpowiedzialność przed parlamentem. Ministrowie odpowiadali przed parlamentem za naruszenie prawa w drodze impeachmentu.

2.Wystąpienia szlachty przeciw Zygmuntowi III Wazie w latach 1606-1609.

Szlachta organizowała przeciwko królowi zbrojne wystąpienia wszczynano je wtedy, gdy szlachcie nie podobała się polityka króla lub chciała bronić swych wolności. Najsłynniejszy rokosz przeciwko Zygmuntowi III Wazie to rokosz sandomierski.
Rokosz sandomierski tzw. rokosz Zebrzydowskiego wszczęty w 1606r., kiedy szlachta domagała się ograniczenia władzy monarszej, przestrzegania zasad tolerancji religijnej, a niektórzy nawet usunięcia króla z tronu.

3.
Dopisz rok do wydarzeń:
Pokój w Karłowicach - 1699r.
Unia Brzeska - 1596

4.Napisz datę i państwo które zawarło pokój/rozejm/traktat:

Zborów - 1649r. ; Rzeczpospolita i Tatarzy (ugoda)
Karłowice - 1699r. ; Rzeczpospolita i Turcja (pokój)
Andruszów - 1667 r. ; Rosja i Rzeczpospolita (rozejm)
Buczaczu - 1672r. ; Rzeczpospolita i Turcja (pokój)