Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-10T15:03:10+01:00

Ważny czynnik to II wojna światowa,przyczyniła się do wzrostu świadomości społecznej i narodowej ludności w koloniach.
państwa kolonialne,które brały udział w II woj ie światowej korzystając ze środków masowego przekazu,
prowadziły kampanie propagandowe by uzyskać poparcie ludności kolonii.Przyczyniło się to do wzrostu zainteresowania problemem walki o niepodległość.Dla wielu Azjatów i Afrykanów wojna była szkołą życia i politycznego myślenia.Zdobyta wiedza i doświadczenie w sferze organizowania walki i jej prowadzenia okazały się przydatne w działalności ruchów niepodległościowych. Wojna osłabiła potęgę państw kolonizujących,wygranych jak i przegranych.Duży wpływ na przyspieszenie dekolonizacji odegrała powojenna rywalizacja między Wschodem a Zachodem.
Do opisanych czynników trzeba też zaliczyć działalność ONZ.