Pomocy

1.pole rombu P mozna obliczyć, mając podane dlugosci jego przekątnych d1 i d2. Napisz ten wzór.Wyznacz d2

2.mocą P urządzenia nazywamy iloraz pracy W i czasu t, w którym została ona wykonana: P=W/t.Z podanego wzoru wyzacz W i t

3.NA wysokośc h ciało o masie m ma energię potencjalną grawitacji równą: E=mgh (g ozacza przyspieszenie ziemskie). Ze wzoru wyznacz kolejno m i h

3

Odpowiedzi

2010-01-10T12:35:46+01:00
P=1/2*(d1+d2)
2P=d1+d2
d2=2P-d1

P=W/t
W=Pt
t=W/P

E=mgh
m=E/gh
h=E/mg
5 2 5
2010-01-10T12:36:01+01:00
P=1/2*(d1+d2)/*2
2P=d1+d2
d2=2P-d1P=W/t
W=Pt
t=W/P

E=mgh
m=E/gh
h=E/mg
3 2 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T12:41:50+01:00
1.pole rombu P mozna obliczyć, mając podane dlugosci jego przekątnych d1 i d2. Napisz ten wzór.Wyznacz d2

P=d1+d2:2 ---------->d2
P=d1+d2:2 /*2
2P=d1+d2 /-d1
2P-d1=d2

2.mocą P urządzenia nazywamy iloraz pracy W i czasu t, w )którym została ona wykonana: P=W/t.Z podanego wzoru wyzacz W i t

P=W:t------>W
P=W:t /*t
P*t=W

P=W:t------>t
P=W:t /*w
P*w=t
3.NA wysokośc h ciało o masie m ma energię potencjalną grawitacji równą: E=mgh (g ozacza przyspieszenie ziemskie). Ze wzoru wyznacz kolejno m i h
E=mgh----->m
E=mgh /:gh
E:gh=m

E=mgh------->h
E=mgh /:mg
E:mg=h(Zawsze trzeba wykonywać działania odwrotne i pamiętać żeby po jednej i drugiej stronie to robić :))
9 4 9