Odpowiedzi

2010-01-10T12:41:24+01:00
Ze względu na to iż w Afryce do woli prowadzone są polowania, trudno dostrzec przyrodę w jej naturalnym stanie, a sama Afryka przestała być już miejscem w którym można gdziekolwiek ujrzeć przyrodę w jej nienaruszonym stanie.
W celu ochrony gatunków żyjących dziko, ustanowiono specjalne obszary, tzw rezerwaty przyrody i parki narodowe, gdzie pod okiem ludzi ochronę znalazły zwierzęta i rośliny zagrożone tak bardzo na wolności.
W oparciu o dane z 1990 roku, ochronie podlegało prawie 4% obszaru Afryki, czyli około 1.200.000 km2.
Pomimo tego iż pierwszy rezerwat afrykański – Pongola, powstał już w 1894 roku, to większość rezerwatów powstawało dopiero w połowie XX wieku.
W porównaniu ze stanem z 1959 roku, obszar podlegający ochronie jest obecnie czterokrotnie większy. Odwołując się do danych Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody i Jej Zasobów, ponad 800 tysięcy km2 obszaru Afryki podlega całkowitej ochronie, co oznacza iż nie można tam wycinać drzew ani wydobywać surowców. Do tych obszarów zaliczają się parki narodowe (można je zwiedzać ale pod żadnym pozorem nie można ingerować w życie występujących tam roślin czy zwierząt), rezerwaty przyrody, osobliwości przyrody (są to rzadkie gatunki roślin czy zwierząt) czy pomniki.
Pozostały obszar jest objęty częściową ochroną, na obszarach tego typu występuje turystyka, a także dopuszczalna jest działalność przemysłowa. Obszary chronione można spotkać w każdej części Afryki, z tym że do najbardziej znanych należą te w południowej i wschodniej części afrykańskiego kontynentu.
W Afryce istnieje ponad 600 miejsc objętych ochroną, z których 26 to miejsca charakteryzujące się „wielką uniwersalną wartością”, jak to określił Komitet Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego.
Park Narodowy Serengeti oraz przylegający do niego rezerwat Ngorongoro (Tanzania) został wpisany na listę już we wczesnych latach 80 tych. W Serengeti możemy spotkać największe skupisko zwierząt sawannowych na świecie.
Równie niezwykłym miejscem, gdzie warunki naturalne współgrają z elementami kultury jest Tassili n'Ajjer (Algieria).
Jest to równina zbudowana z piaskowca, naszpikowana wystającymi skałami i charakteryzująca się mnogością jaskiń.
Na obszarze tym słynne są tysiące malowideł widniejących na skałach, których wiek szacuje się na około 10 tysięcy lat.
Ocenia się że w tamtym czasie Saharę pokrywały trawy, a dowodem na to mogą być owe malowidła skalne, przedstawiające stada bydła i pasterzy je wypasających.
1 3 1
2010-01-10T12:42:42+01:00
1 Ze względu na to iż w Afryce do woli prowadzone są polowania, trudno dostrzec przyrodę w jej naturalnym stanie, a sama Afryka przestała być już miejscem w którym można gdziekolwiek ujrzeć przyrodę w jej nienaruszonym stanie.
W celu ochrony gatunków żyjących dziko, ustanowiono specjalne obszary, tzw rezerwaty przyrody i parki narodowe, gdzie pod okiem ludzi ochronę znalazły zwierzęta i rośliny zagrożone tak bardzo na wolności.

2 Afryka południowa zawiera w swoich granicach 15 państw, z których jedno, Reunion, jest posiadłością francuską. Pozostała część czyli: Angola, Zambia, Malawi, Mozambik, Zimbabwe, Botswana, Republika Południowej Afryki, Namibia, Lesotho, Suazi, Madagaskar, Mauritius, Seszele i Komory należą do terenów Afryki Południowej.
Zacznę od Republiki Angoli, której stolicą jest miasto Luanda. Jest najstarszym miastem kraju. Obecnie zaliczana jest do najładniejszych miast na zachodnim wybrzeżu Afryki. Najwspanialszymi i wartymi zobaczenia zabytkami w Luandzie są:
· Kościół Nossa Senhora do Nazare,
· Katedra dos Remedios,
· Fort Sao Miquel,
· Fort Sao Pedro,
Najwspanialszego widoku dostarczają olbrzymie ściany skalne w górach Serra da Chela, w pobliżu miasta Lubango. Więcej atrakcji można znaleźć w takich miejscowościach jak: Corimba da Barra.