Zad. 1
Samochód osobowy, jadący z szybkością 20 m/s, został zatrzymany na 20 metrze
przejechanej drogi. Oblicz wartość siły działającej podczas hamowania na człowieka
o masie 80 kg znajdującego się wewnątrz samochodu.


Zad. 2
Ciało rzucone pionowo w dół z wysokości h = 45 m przebywa drogę do gruntu w
czasie krótszym o Δt =1 s niż podczas spadku bez prędkości początkowej. Oblicz
szybkość początkową, nie uwzględniając oporów ruchu. Przyjmij, że
g ≈ 10 m/s2.

1

Odpowiedzi

2010-01-10T12:47:19+01:00
Zad. 1
F=m*a.

Opóźnienie:
a=v/t=20m/s / t ; t=20m / 20m/s = 1s ; a=20m/s / 1s = 20m/s^2

F=80kg * 20 m/s^2 = 1600 N = 1,6 kN