1.Wyjasnij dlaczego szlachta zawiązała konfederację barską.
2. Wyjasnij związki przyczynowo- skutkowe między rozbiorem a sytuacją kraju w XVII w.
Dam naj jesli ktos napisze obydwa zadania. Nie musi byc długo, wole żeby było krótko i na temat ;)

1

Odpowiedzi

2010-01-10T13:11:55+01:00
1/2.W 1764 szlachta polska po raz ostatni wybrała swojego króla.Na polu elekcyjnym pojawiły się wojska rosyjskie,mające dopilnować,aby wybrano kandydata,którego popierała władczyni Rosji Katarzyna II.Polskim królem został Stanisław August Poniatowski,który zamierzał wzmocnić władzę królewską i rozwinąć gospodarkę Rzeczpospolitej.Szlachta uważała go jednak za zdrajcę,pragnącego przyporządkować politykę kraju interesom Rosji i ograniczyć władzę sejmu.Szlachta sprzeciwiła się reformom i w 1768 w Barze zawiązała przeciwko Stanisławowi Augustowi konfederację.Jej uczestnicy zażądali ustąpienia Poniatowskiego z tronu oraz wycofania z Rzeczpospolitej wojsk rosyjskich.Głosili hasła obrony wiary katolickiej i dawnych przywilejów szlacheckich.Po 4 latach walk armia królewska wraz z wojskami rosyjskimi pokonała konfederatów barskich.Wkrótce doszło do I rozbioru Rzeczpospolitej.
1 4 1