Wodór reaguje z różnymi substancjami napisz słownie przebieg reakcji chemicznych wodoru, wykorzystując wymienione niżej substraty

SUBSTRATY: siarka, chlor, azot, fosfor, tlen, tlenek miedzi(II), sód, wapń
PRODYKTY: miedź, woda, wodorek wapnia, amoniak, siiarkowodór, wodoreksodu, woda, chlorowodór, fosforowodór.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T12:53:11+01:00
SIARKA+WODÓR->SIARKOWODÓR
CHLOR+WODÓR->CHLOROWODÓR
AZOT+WODÓR->AMONIAK
FOSFOR+WODÓR->FOSFOROWODÓR
TLEN+WODÓR->WODA
TLENEK MIEDZI(II) +WODÓR-> WODA+MIEDŹ
SÓD+WODÓR->WODOREK SODU
WAPŃ+WODÓR->WODOREK WAPNIA