Odpowiedzi

2010-01-10T13:04:35+01:00
A)a=60 i b=40 - 50%
a jest większe od b o 50%
b)a=34 i b=20
20 - 100%
34 - x%
x% = 34 * 100 /: 20
x = 170%
czyli a jest większe od b o 70%

c)a=5,13 i b=3,8
3,8 = 100%
5,13 = x%
x = (5,13 * 100%) : 3,8
x = 135%
czyli a jest większe od b 35%

d) a=3,888 i b=2,16
2,16 = 100%
3,888 = x%
x% = (3,888 * 100%) : 2,16
x = 180%

czyli a jest większe od b o 80%

e)a=4½ i b=3¾(trzy/czwarte)

3,75 = 100%
4,5 = x%
x% = (4,5 * 100%) : 3,75
x= 120%
czyli a jest większe od b o 20%

f)a= 16/35 i b= 2/7
2/7 = 100%
16/35 = x%
x% = (16/35 * 100% ): 2/7
x% = 1600/35 * 7/2
x% = 400%

czyli a jest większe od b o 300%

g)a=0,667 i b= 29/50
29/50 = 100%
0,667 = x%
x% = (0,667 * 100%) : 29/50
x% = 66,7 : 29/50
x% = 667/10 * 50/29
x% = 115%

czyli a jest większe od b o 15%

h)a=9 3/5 i 7,2
7,2 = 100%
9 3/5 = x%
x% = (7,2 * 100%) : 32/5
x% = 720 * 5/32
x% = 112,5%

czyli a jest większe od b o 12,5%
3 5 3
2010-01-10T13:11:04+01:00
A)a=60 i b=40

60 - 40 = 20

60 = 100%
20 = x%

x = 100*20:60= 33,3%

a jest większe od b o 33,3%

b)a=34 i b=20

34-20= 14

34=100%
14=x%

x = 14*100:34= 41,18%

a jest większe od b o 41,18%

c)a=5,13 i b=3,8

5,13-3,8= 1,33

5,13=100%
1,33=x%

x = 1.33*100:5,13 = 25,96%

a jest większe od b o 25,96%

d) a=3,888 i b=2,16

3,888-2,16=1,728

3,888=100%
1,728=x%

x = 1,728*100:3,888= 44,4%

a jest większe od b o 44,4 %

e)a=4½ i b=3¾(trzy/czwarte)

4,5-3,75 = 0,75

4,5=100%
0,75=x%

x = 0,75*100:4,5= 16,67%

a jest większe od b o 16,67%

f)a= 16/35 i b= 2/7

16/35 - 2/7 = 16/35 - 10/35 = 6/35 = 0,17

16/35 = 100%
6/35 = x %

x = 6/35 * 100 : 16/35 = 37,5%

a jest większe od b o 37,5%

g)a=0,667 i b= 29/50

0,667 - 29/50 = 0,667 - 0,58 = 0,087

0,667=100%
0,087=x%

x = 0,087*100:0,667= 13,04%

a jest większe od b o 13,04%

h)a=9 3/5 i 7,2

9 3/5 - 7,2 = 9,6 - 7,2 = 2,4

9,6 = 100%
2,4 = x%

x = 2,4*100:9,6 = 25%

a jest większe od b o 25%

P.S chyba nie zrozumieliście treści zadania..i popisaliście głupoty :) np.podpunkt a.a=60 b = 40 a jest większe o 20 a nie o 50 % , jakby było większe o 50 % to a wynosiloby 80 ;/;/;/
3 4 3
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T13:14:57+01:00
A)a=60 i b=40 - 50%
b)a=34 i b=20 -70%
c)a=5,13 i b=3,8-35%
d) a=3,888 i b=2,16-80%
e)a=4½ i b=3¾(trzy/czwarte)-20%
f)a= 16/35 i b= 2/7-300%
g)a=0,667 i b= 29/50-15%
h)a=9 3/5 i 7,2-12,5%
3 3 3