Opisz przykład wpływu każdego z niżej wymienionych czynników na klimat Polski:
a) szerokość geograficzna
b) rozmieszczenie form ukształtowania powierzchni terenu
c) wysokość nad poziomem morza
d) prądy morskie
e) odległość od oceanu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T13:10:04+01:00
Klimat Polski kształtowany jest przez zespół czynników, z których największe znaczenie mają:

– położenie w umiarkowanych szerokościach geograficznych (w Polsce Południowej wysokość Słońca jest większa o ok. 6° niż w północnej części kraju);

– odległość od dużego zbiornika wodnego (Oceanu Atlantyckiego) oraz wpływ Bałtyku, decydujące o wysokości temperatur;

– ukształtowanie powierzchni, w tym przewaga obszarów nizinnych oraz równoleżnikowy układ pasów rzeźby, co ułatwia swobodną wymianę mas powietrza z zachodu w kierunku wschodnim i odwrotnie;

– rozkład stałych i sezonowych ośrodków wysokiego i niskiego ciśnienia, decydujących o kierunkach wiatrów i przepływie mas powietrza o różnych cechach fizycznych;

– położenie w strefie frontowej frontu polarnego, gdzie powstają liczne ośrodki niskiego ciśnienia, przesuwające się ku wschodowi, co powoduje szybkie przemieszczanie się mas powietrza o różnej temperaturze i wilgotności.

Napływ nad Polskę mas powietrza o odmiennych cechach zależy od miejsc położenia stałego Niżu Islandzkiego i Wyżu Azorskiego oraz sezonowego Wyżu Azjatyckiego. Każdy z tych ośrodków ciśnienia powoduje napływ nad Polskę mas powietrza z innych obszarów. Pogodę w Polsce kształtują następujące masy powietrza:

– powietrze polarno-morskie (PPm)

Napływa znad Atlantyku, przynosi w ciągu całego roku wzrost zachmurzenia i opady atmosferyczne. Latem PPm powoduje ochłodzenie, zimą wzrost temperatury i odwilże.

– powietrze polarno-kontynentalne (PPk)

Napływa znad Europy Wschodniej i Azji. Jest to powietrze suche, nieprzynoszące opadów. Latem masy PPk przynoszą pogodę słoneczną i gorącą oraz burze.

– powietrze zwrotnikowo-morskie (PZm)

Dociera do Polski z rejonu Morza Śródziemnego i Azorów. Jest to powietrze ciepłe, o dużej wilgotności, przynoszące latem pogodę gorącą i parną, a zimą odwilże i mgły.

– powietrze zwrotnikowo-kontynentalne (PZk)

Pochodzi znad Azji Mniejszej i północnej Afryki. Jest to powietrze gorące i suche, przynoszące słoneczną pogodę. PZk do Polski dociera rzadko, głównie latem i wczesną wiosną.

– powietrze arktyczne (PA)

Napływa znad Morza Arktycznego, Grenlandii, Spitsbergenu i północnej Skandynawii. Jest to powietrze chłodne, z małą zawartością wilgoci. Do Polski dociera głównie późną zimą, przynosząc mroźną, słoneczną pogodę, a także wiosną, powodując krótkotrwałe ochłodzenia i przymrozki.
1 5 1