Pani Helena ulokowała na giełdzie kwotę 1000zł,kupując akcje firm X i Y.Po roku inwestycja ta przyniosła 10%zysku,przy czym wartość akcji firmy X wzrosła 0 20%,a wartość akcji firmy Y o 20% spadła.Ile pieniędzy ulokowała pani Helena w akcjach firmy Y? Trzeba rozwiązać za pomocą układu równań.

2

Odpowiedzi

2010-01-10T13:16:28+01:00
Pani Helena ulokowała na giełdzie kwotę 1000zł,kupując akcje firm X i Y.Po roku inwestycja ta przyniosła 10%zysku,przy czym wartość akcji firmy X wzrosła 0 20%,a wartość akcji firmy Y o 20% spadła.Ile pieniędzy ulokowała pani Helena w akcjach firmy Y? Trzeba rozwiązać za pomocą układu równań.
x- akcje firmy x
y- akcje firmy y

x+y=10000
1,2x+0,8y=1000*1,1

x=1000-y
1,2(1000-y)+0,8y=1100

x=1000-y
1200-1,2y+0,8y=1100

x=1000-y
1200-0,4y=1100

x=1000-y
1200-1100=0,4y

x=1000-y
100=0,4y/*10

x=1000-y
1000=4y /:4

x=1000-y
y=250

x=1000-250
y=250

x=750
y=250
Odp: Pani Helena ulokowała w akcjach firmy Y 250 zł
2010-01-10T13:20:08+01:00
X+y=1000
0.1*1000+1000=(0.2x+x)+(y-0.2y)
x=1000-y
1100=1.2x+0.8y
x=1000-y
1100=(1.2*(1000-y))+0.8y
x=1000-y
1100=1200-1.2y+0.8y
x=1000-y
0.4y=100/0.4
x=1000-y
y=250
x=1000-250
y=250
x=750
odpowiedz w firmie Y pani Helena ulokowala 250 zlotych.