A więc mam takie zadanie z fizyki:
Ciało o masie 10kg spada z wysokości 20 m Jaką energię kinetyczną będzie miało to ciało gdy znajdzie się na wysokości 5 m nad ziemią? Opory ruchu zaniedbujemy.

Proszę o pomoc waha mi się ocena z fizyki i muszę to zrobić! ;)

3

Odpowiedzi

2010-01-10T13:21:24+01:00
Dane:
m = 2kg
t = 2s
Rozw.:
Jest ruch jednostajnie przyspieszony więc
V = gt = 10[m/s²] × 2s = 20[m/s]
z kolei energia kinetyczna
Ek = mV²/2 = 2 kg × (20[m/s])² / 2 = 400J
2010-01-10T13:23:28+01:00
Dane:
m = 10 kg
h₁ = 20 m
h₂ = 5 m

szukane:
Ek₂ = ?

z zasady zachowania energii (suma energii potencjalnej i kinetycznej nie zmienia się):
Ek₁ + Ep₁ = Ek₂ + Ep₂
mv₁²/2 + mgh₁ = Ek₂ + mgh₂
Ek₂ = m(gh₁ + 0²/2 - gh₂) = mg(h₁ - h₂)

Ek₂ = 10 kg * 9,81 m/s² * (20 m - 5 m) = 1471,5 J


dane:
t = 2 s
m = 2 kg

szukane:
Ek = ?

Ek = mv²/2
a = (v - vp)/t = (v - 0)/t = v/t
a = g (bo spadek swobodny)
g = v/t => v = gt

Ek = m(gt)²/2 = 2 kg (2 s * 9,81 m/s²)/2 ≈ 284,95 J

w razie problemów ze zrozumieniem rozwiązania pisz na pw
2010-01-10T15:01:06+01:00
Dane:
m=2kg
t=2s
g=10m/s²

Szukane:
Ek=?
V=?

Wzory:
Ek=mV²/2
V=gt

Rozwiązanie:
V = 10[m/s²] × 2s = 20[m/s]

Ek= 2 kg × (20[m/s])² / 2 = 400J