Bardzo proszę o pomoc ! Wybiorę najleepsze :))

-Wymień świętych okresu średniowiecza i napisz jaki mieli wpływ na życie ówczesnej Europy
-Co chrześcijaństwo dało Europie, jak wpłynęło na jej życie ?
-Uzasadnij, że również dziś aktualne są słowa św. Benedykta ,Ora Abora' [,,Módl sięi pracuj '' ]

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T15:46:56+01:00
1.Święty Benedykt-patron Europy. Jest założycielem zakonu benedyktynów, którego najsłynniejszym klasztorem jest włoski klasztor na Monte Cassino. Klasztor ten, zwany też opactwem, stał się ośrodkiem życia religijnego i kulturalnego ówczesnej Europy. Święty Benedykt ukazywał drogę do świętości poprzez praktykę modlitwy i rzetelną pracę. Swe przekonanie zawarł w słynnym powiedzeniu: ORA ET LABORA-módl się i pracuj.

Wpływ na życie Europy XIII wieku wywarł także Święty Franciszek z Asyżu. Porzucił on dostatnie życie i rozpoczął służbę ubogim jako pustelnik pod Asyżem, gdzie szybko dołączyli do niego jego naśladowcy. Swoim przykładem, wiernością Ewangelii, a przy tym radością życia przyczynił się do odnowy życia religijnego w Kościele.
Święty Franciszek wskazywał na praktykowanie ubóstwa, aby przez to pokazać, że w życiu istnieją o wiele ważniejsze wartości niż dobra materialne. Jego wielkie umiłowanie przyrody i szacunek do niej spowodowały, że został nazwany patronem ekologów.

Święty Wojciech-(956 - 997) - biskup i męczennik, patron Polski - urodził się w Lubicach (Czechy) w możnej rodzinie Sławnikowiców. Kształcił się w Magdeburgu pod opieką tamtejszego arcybiskupa Adalberta. Ku jego czci Wojciech (podczas bierzmowania) przyjął imię Adalbert, pod którym jest znany i czczony w Europie.
Mając 27 lat został biskupem Pragi. Jako biskup Pragi hojnie wspierał ubogich oraz budowę kościołów. Zdecydowanie sprzeciwiał się wielożeństwu,
rozwiązłości, handlowi niewolnikami z krajami muzułmańskimi
i intrygom czeskich możnowładców, co w efekcie spowodowało jego konflikt z księciem Bolesławem II. Po pięciu latach wysiłków pasterskich, widząc brak skuteczności, udał się do Rzymu, aby papież zwolnił go z obowiązków. Za radą świątobliwego ascety, św. Nila, przyjął habit benedyktyński. Po paru latach zmarł biskup Falkold, który zastępował go w zarządzaniu diecezją. Czesi zażądali, aby Wojciech powrócił na stolicę biskupią. Przychylając się do życzenia papieża Wojciech powrócił do Pragi. Jednak stosunki wewnętrzne w kraju nie poprawiły się i biskup znalazł się po środku rywalizujących ze sobą rodów. Kiedy zaprotestował przeciwko zamordowaniu kobiety, szukającej na terenie kościoła azylu, wrogie stronnictwo przymusiło go do opuszczenia kraju. Wkrótce potem spaliło doszczętnie rodzinny gród Lubice oraz wymordowało czterech braci Wojciecha wraz z ich rodzinami. Wojciech udał się do Italii, gdzie spotkał się z Ottonem III, który zachęcał go do działalności misyjnej. Wojciech podjął tę myśl.
Jesienią 996 r. wybrał się do Polski, aby podążyć dalej na północ. Król Bolesław Chrobry przyjął go życzliwie na swym dworze. Proponował mu funkcję pośrednika w polskich misjach dyplomatycznych. Wojciech jednak wyraził chęć pracy wśród pogan. Wiosną następnego roku popłynął Wisłą do Gdańska. Król dał mu osłonę 30 wojów. Udając się z Gdańska w okolice Pregoły biskup oddalił rycerzy.
Na terenie Prus 23 kwietnia 997 r. w piątek o świcie uzbrojony tłum rzucił się na Wojciecha i towarzyszących mu misjonarzy. Najpierw został uderzony wiosłem, potem przeszyty włóczniami. Odcięto mu głowę i wbito na pal. Chrobry wykupił ciało Męczennika i z honorami pochował je w Gnieźnie. W dwa lata później papież Sylwester II uroczyście wpisał Wojciecha do kanonu świętych.

Święty Stanisław-biskup krakowski, w obronie ładu moralnego nie zawahał się upomnieć ówczesnego króla Bolesława Śmiałego, za co porywczy król kazał go zamordować(1079r.)

Święta Jadwiga, królowa Polski i apostołka Litwy, w znaczący sposób wpłynęła na bieg historii. Swym małżeństwem z Władysławem Jagiełłą przyczyniła się do chrystianizacji Litwy. Rozumiejąc potrzebę rozwijania kultury i edukacji, nie szczędziła funduszy na odnowienie i rozwój Akademii Krakowskiej-dzisiejszego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
2. W okresie średniowiecza Kościół przyczynił się do rozwoju kultury oraz edukacji. Ludzie Kościoła zakładali szkoły katedralne, klasztorne czy parafialne. W późniejszym okresie mieli również udział w tworzeniu uniwersytetów.
1 4 1