Przypatrz się mozaice z kościoła w Rawennie, przedstawiającej cesarza Justyniana I wraz z dworem, i odpowiedz na pytania.

A. O czym świadczy centralne umieszczenie postaci cesarza Justyniana na mozaice?
......................................................
......................................................
......................................................
B. Dlaczego tylko głowę cesarza otacza aureola?
........................................................
........................................................
........................................................
C.Kto należał do współpracowników cesarza?
......................................................
......................................................
D. Na jakich grupach społecznych opierała się jego władza?
.......................................................
.........................................................
E. Co możemy powiedziećo sprawowaniu władzy w Bizancjum na podstawie tego źródła?
..................................................................
..............................................................
...............................................................
.................................................................
...............................................................
...............................................................

PROSZĘ SZYBKO ;/

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T19:01:00+01:00
A : Świadczy o jego władzy i potedze w Imperium.
B : Uznawano go za człowieka świętego któremu bóg zesłał łaski potrzebne do panowania nad cesarstwem.
C.---------------------------------
D.----------------------------------
E.Cesarz miał wielu doradców co świadczy liczba postaci na mozaice. Jednakże głowne i ważne decyzje podejmował cesarz o czym świadczy jego położenie w centrum moziki.
19 3 19