Przetłumaczcie na polski.

Will robots rule the world one day ? Maybe not. But there is one place where they will have an important job- in the house. Japanese scientists think many families will have a robot in the house by the year 2020. Forget the housework!
A friendly robot will do it! Forget about cleaning the house and making the beds. Ask your robot! There are already robots today. They can do lots of things. They can walk on two legs, and go up and down the stairs. They can shake hands and ring the doorbell, and they can switch lights on and off. Many of them can speak,too. Most robots are made in Japan. They are quite small-about one metre tall. There is a reason for this. They are about the height of q person sitting in a chair. You can sit and relax , and tell the robot what to do. You can move the robot with a control like in a computer game. The latest Japanese robot is called Nuvo. It is samll and looks like a children's toy. It responds to you voice and can follow directions. It can speak. Parents can use Nuvo as a babysitter. They can tell it to go to the child's room. Nuvo will watch the child with a video camera. There is one thing most robots can't do. They can't get up when they fall over. Scientists worked on the problem for years. Now Nuvo can get up if it falls. Scientists can solve many problems, and perhasps one day robots will be able to cook. But the food won't taste like Mum's cooking !

3

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-01-10T13:27:44+01:00
Roboty będą rządzić światem jeden dzień? Może nie. Ale jest jedno miejsce, gdzie będą one miały znaczenie pracy w domu. Japońscy naukowcy zdaniem wielu rodzin będzie robota w domu w 2020 roku. Forget domowe!
Przyjazny robot zrobi to! Zapomnij o sprzątanie domu i tworzenia miejsc noclegowych. Zapytaj swojego robota! Są już dzisiaj roboty. Mogą to zrobić mnóstwo rzeczy. Mogą chodzić na dwóch nogach, i idź w górę iw dół po schodach. Mogą one podają sobie ręce i pierścień dzwonek, a oni mogą włączyć i wyłączyć światło. Wiele z nich można mówić, too. Większość robotów jest w Japonii. Są one bardzo małe o jeden metr wysokości. Nie jest tego powodem. Są one o wysokości q osoba siedzi na krześle. Można usiąść i zrelaksować się i powiedz robot, co robić. Można przenieść robota z kontroli, jak w grze komputerowej. Najnowszy japoński robot nazywa Nuvo. Jest samll i wygląda jak zabawka dla dzieci. Odpowiada on wam głos i może podążać za wskazówkami. Można mówić. Rodzice mogą korzystać Nuvo jako opiekunka do dzieci. Mogą powiedzieć to, aby przejść do pokoju dziecka. Nuvo obejrzą dziecko z kamery wideo. Jest jedna rzecz, większość roboty nie mogą. Nie może wstać, gdy przewrócił. Naukowcy pracowali nad problemem od lat. Teraz Nuvo może wstać, jeśli spada. Naukowcy mogą rozwiązać wiele problemów, a perhasps jeden dzień roboty będą mogli gotować. Ale żywności nie będą smakować jak gotowane przez mamę.
4 3 4
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T13:40:48+01:00
Roboty będą rządzić światem jeden dzień? Może nie. Ale jest jedno miejsce, gdzie będą one miały znaczenie pracy w domu. Japońscy naukowcy zdaniem wielu rodzin będzie robota w domu w 2020 roku. Zapomniec o pracy domowej!
Przyjazny robot zrobi to! Zapomnij o sprzątaniu domu i tworzenia miejsc noclegowych. Zapytaj swojego robota! Są już dzisiaj roboty. Mogą to zrobić mnóstwo rzeczy. Mogą chodzić na dwóch nogach, i idź w górę i w dół po schodach. Mogą one podac sobie ręce i dzwonek, mogą oni włączyć i wyłączyć światło. Większość robotów jest w Japonii. Są one bardzo małe mają jeden metr wysokości.
Są one o wysokości osoby ktora siedzi na krześle. Można usiąść i zrelaksować się i powiedz robotowi, co robić. Można przenieść robota z kontroli, jak w grze komputerowej. Najnowszy japoński robot nazywa sie Nuvo. Jest maly i wygląda jak zabawka dla dzieci. Odpowiada wam głos i może podążać za wskazówkami. Można mówić. Rodzice mogą korzystać Nuvo jako opiekunka do dzieci. Mogą powiedzieć to, aby przejść do pokoju dziecka. Nuvo obejrzą dziecko z kamery wideo. Jest jedna rzecz, większość roboty nie mogą. Nie może wstać, gdy sie przewrócił. Naukowcy pracowali nad problemem od lat. Teraz Nuvo może wstać, jeśli spada. Naukowcy mogą rozwiązać wiele problemów, a byc moze jeden dzień roboty będą mogli gotować. Ale żywności nie będą smakować jak gotowanie mamy!
4 4 4
2010-01-10T13:42:34+01:00
Czy roboty będą rządzić światem któregoś dnia ??? Może nie. Ale jest jedno miejsce gdzie mają one ważne zadanie - dom. Japońscy naukowcy myślą że wiele rodzin mają dużo robotów w domu ale w roku 2020. Zapomną jak się robi prace domowe. Przyjazny robot zrobi to. Zapomną o sprzątaniu domu i ścieleniu łóżka. Zapytaj swojego robota! Są już gotowe roboty dziś. One mogą robić wiele rzeczy. Potrafią chodzić na dwóch nogach w dół i na górę po schodach. Potrafią dzwonić do drzwi świecić światło i gasić je. Dużo z nich potrafi mówić Większość Robotów została wyprodukowana w Japonii. Są ciche i małe wysokie na około 1 metra. Możesz sobie usiąść i zrelaksować się powiedzieć mu co ma zrobić.Ostatnim robotem japońskim jest Nuvo. Jest mały i wygląda jak zabawka dla dzieci. Potrafi mówić i wykonywać polecenia. Rodzice mogą go używać jako niańki dla dzieci. Oni mogą mu powiedzieć żeby poszedł do pokoju dzieci. Nuvo widzi dzieci przez video kamere. Jest jedna rzecz której on nie może zrobić. Nie może wychodzić na dwór. Naukowcy próbowali rozwiązać ten problem 4 lata. teraz już potrafi. Kiedyś może naukowcy będą w stanie zrobic tak aby potrafił gotować. Ale jedzenie nie będzie smakowało tak jak jedzenie mamy !
3 2 3