1. Do naczynia w kształcie prostopadłościanu o bokach podstawy 1dm x 2 dm wlano benzynę do wysokości 10 cm. Jaka była masa tej cieczy? Gęstość benzyny wynosi 700 kg/m3.

2.Jaki jest ciężar deski o gęstości 0,5 kg/dm3 i wymiarach
4 m x 20cm x 4 cm .

Pilne , Proszę !! ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T14:44:43+01:00
Z.1

Dane:

V= 1dm ×2dm×10cm
V= 1dm×2dm×1dm
V= 2dm szescienne
V= 0,002m szesciennego
p (ro)= 700 kg/m szescienny

Szukane:
m= ? [kg]

wzor na gestosc: p=m÷V
przeksztalcam wzor aby otrzymac m: m=V×p
m= 0,002m szesciennego×700 kg/m szescienny
m= 1,4 kg


Z.2

Dane:

V= 4m×20cm×4cm
V= 40dm×2dm×0,4dm = 32dm szescienne
p (ro)= 0,5kg/dm szescienny

Szukane:
m= ? [kg]

wzor na gestosc: p=m÷V
przeksztalcam wzor aby otrzymac m: m=V×p
m= 32dm szesciennego × 0,5 kg/dm szescienny
m= 16 kg
5 4 5