Odpowiedzi

2010-01-10T13:33:00+01:00
Strefa międzyzwrotnikowa
Gorąca, znajduje się pomiędzy zwrotnikiem Raka i Koziorożca. Zenitalne promienie Słoneczne padają na każdy równoleżnik dwa razy w ciągu roku (za wyjątkiem zwrotników).

Strefa umiarkowana (północna i południowa)
Znajdują się pomiędzy zwrotnikami a kołami podbiegunowymi na obu półkulach. Wysokość górowania Słońca maleje wraz ze wzrostem szerokości geograficznej i waha się w różnych porach roku pomiędzy 90 stopni a 0 stopni, długość dnia i nocy zmienia się w zależności od pór roku.
Strefa podbiegunowa (północna i południowa)

Leżą pomiędzy kołami podbiegunowymi a biegunami na obu półkulach, występują tam dni i noce polarne, które trwają od jednej doby na kołach podbiegunowych do 6 miesięcy na biegunach.
56 3 56
Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T13:52:15+01:00
A więc tak:

STREFA MIĘDZYZWROTNIKOWA-inaczej równik. Nachylona jest pod kątem 0 stopni . jest to strefa gorąca-znajduje się pomiędzy zwrotnikiem Raka i Koziorożca.Zenitalne promienie Słoneczne padają na każdy równoleżnik dwa razy w ciągu roku.
Ta strefa jest tylko jedna.

STREFA UMIARKOWANA-są dwie takie strefy: północna(zwrotnik raka) i południowa(zwrotnik koziorożca)-znajduje się pomiędzy zwrotnikiem a kołami podbiegunowymi na obu półkulach.Wysokość górowania słońca maleje wraz ze wzrostem szerokości geograficznej i waha się w różnych porach roku pomiędzy 90 stopni a 0 stopni,długość dnia i nocy zmienia się w zależności od pór roku. Jest nachylona pod kątem 23stopnie i 27 min

STREFA PODBIEGUNOWA-północna i południowa-leży pomiędzy kołami podbiegunowymi a biegunami na obu półkulach,występują tam dni i noce polarne ,trwają od jednej doby na kołach podbiegunowych do 6 miesięcy na biegunach.
Kąt nachylenia osi to 66 stopni i 33min
82 3 82