Odległość miedzy gwiazdami mierzy się w latach świetlnych .Jeden rok świetlny (1r.św.)jest to droga którą w ciagu jednego roku (przyjmij 'że jest to 365dni)przebywa światło ,biegnące z szybkością 300000km/s.(pamiętaj rok świetlny nie jest jednostką czasu) jedna z gwiazd położonych najbliżej Ziemi jest Syriusz. Świeci w zimie nisko nad południowa częścia horyzontu w gwiazdozbiorze Wielkiego Psa swiatło biegnie z Syriusza na Ziemię 8,65 lat podaj odległosc Syriusza od ZIemi w latach świetlnych i kilometrach

2

Odpowiedzi

2009-09-23T21:24:40+02:00
L=8,65 I.św.
1rok=365×3600 s=31536000s
W1 sekundzie światło przebywa drogę 300000km
1r.św=31536000×300000km=9,46×10do12potęgi km
l=8065I św=802×10 do potęgi13 km
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-23T22:36:35+02:00
L=8065 1.św
1rok=365×24×3600s=31536000s
w1sek światło przebywa drogę 300000km
1r,św=3153000×300000km=9,46×10do13potęgi
l=8,65I.św=802×10do 13 potęgi