Zad 1.Rozwiązaniem równania 2(x-4)=x+10 jest liczba:
A.2 B.18 C.14 D.6

Zad 2.Zosia kupiła 5kg gruszek po 2,50 zł i 2kg śliwek.Razem zapłaciła 16,5 zł.1 kg śliwek kosztował:
A.3zł B.2zł C.2,50zł D.1,50zł

Zad 3.Wybierz wszystkie spośród liczb: 4;-2;1;0;3 które spełniają nierówność 7x-12<_ 5(x-1)
A.żadna B.wszystkie C.0;4;-2;3 D.-2;1;0;3


Proszę o dokładne obliczenia ;)
Pilnee!!!; ; )))

1

Odpowiedzi

2010-01-10T13:41:06+01:00
Zad.1
2(x-4)=x+10
2x-8=x+10
2x-x=10-8
x=2
Odp: Rozwiązaniem równania jest liczba 2

Zad.2
Dane:
2,50 - cena 5 kg gruszek
x - cena 2 kg śliwek
16,5 - cena gruszek i śliwek razek
5*2,50 + 2x=16,5
12,5+2x=16,5
2x=16,5-12,5
2x=4/:2
x=2
Odp: 1 kg śliwek kosztował 2 zł

Zad.3
7x-12 ≤ 5(x-1)
7x-12 ≤ 5x-5
7x-5x ≤ -5+12
2x ≤ 7
x ≤ 7:2
x ≤ 3,5
w załączniku dodałam ci jaką oś trzeba narysować i pod osią napisz x €(należy)<-nieskończoności; 3,5)
Odp: D