Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-10T13:38:58+01:00
Żaba ma sylwetkę charakterystyczną dla wszystkich płazów bezogonowych: ciało krótkie, spłaszczone, pokryte nagą skórą. Palce tylnych nóg są spięte błoną pławną. Język wąski, długi, rozwidlony, wyrzucany, lepki. Szkielet żaby składa się z kręgosłupa, szkieletu kończyn i szkieletu czaszki.
Kręgosłup składa się z dziewięciu kręgów i kości ogonowej. W każdym kręgu możemy wyróżnić trzon, łuk i wyrostki. Między trzonem i łukiem znajduje się kanał kręgowy, przez który przechodzi część systemu nerwowego.
Szkielet nóg przednich składa się: z kości ramieniowej, kości przedramieniowej, kilku kości nadgarstka, kilku kości dłoni i czterech kości palców. Pas barkowy składa się z kilku kości; jedną z większych jest łopatka. W okolicy pasa barkowego po dolnej stronie ciała znajduje się złożony z kilku kości mostek. Szkielet nóg tylnych składa się: z kości udowej, kości przedudzia, kości stępu, złożonej najwyraźniej z dwóch zrośniętych ze sobą kości, z kilku kości stopy i kości pięciu palców.
Szkielet kończyny składa się z kości udowej i goleniowej oraz kości stopy.
Czaszka żaby składa się z kilku kości. W tyle czaszki znajduje się duży otwór potyliczny, przez który mózg łączy się z rdzeniem kręgowym. Ku przodowi od otworu potylicznego znajdują się dwie wielkie kości czołowociemieniowe, dalej kości:nosowe, międzyszczękowe i szczękowe.


Już bardziej się nie da skrócić. ;)
26 4 26
2010-01-10T15:05:49+01:00
Gatunek pod ochroną

Żaba wodna (Rana esculenta) (wł. Rana kl. esculenta) - naturalny klepton diploidalny lub triploidalny (hybryda) żaby jeziorkowej i żaby śmieszki (vide: Rana esculenta complex). Żaby wodne żyją zazwyczaj we wspólnych populacjach z żabami jeziorkowymi. Zamieszkuje Europę Środkową i od południowej Szwecji po Wołgę, a na południu jej zasięg dochodzi do Włoch i północnej Bułgarii.
Głowa żaby wodnej

Charakterystyka gatunku
Żaba wodna należy do tzw. żab zielonych, stale przebywających nad wodami; jej występowanie często pokrywa się z występowaniem żaby jeziorkowej (rzadziej śmieszki).

Wielkość
Dojrzałe samce do 8,5 cm, samice do 10 cm.

Ubarwienie
Zielone, z domieszką czerni i brązu; plamy nieregularne, na kończynach układają się w paski.

Rozród
Hybrydogeneza (zobacz też: żaby zielone); krzyżówki wsteczne z obydwoma gatunkami rodzicielskimi; samica składa jaja haploidalne i diploidalne. Z diploidalnych wykluwają się osobniki triploidalne. Bywa, że diploidalne są nie jaja, ale plemniki. To również prowadzi do powstania osobników triploidalnych. Jaja (od 0,8 mm do 2,6 mm - zależnie od tego, czy haploidalne czy nie) składane w postaci nieregularnych kłębów, w liczbie od 1-10 tysięcy. Kijanki osiągają duże rozmiary (nawet do 18 cm).

Pokarm
Owady, pajęczaki, ślimaki, małe kręgowce.

Środowisko
Żaba wodna wybiera wody stojące lub wolnopłynące, zarówno małe jak i większe.


Mam nadzieję że pomogłam ;)
12 3 12
2010-01-10T17:34:27+01:00
Maja krępe, krótkie ciało. ich tylne kończyny sa znacznie dłuższe niz przednie, to umożliwia im wykonywanie skoków. Zaby dużo spędzają na lądzie. znakomicie zkacza roanie dobrze poruszaja się w wodzie.
7 2 7