Odpowiedzi

2010-01-10T13:41:20+01:00
1.W jakim mieście doszlo do Wybuchu Wielkiej Rewolucji Francuskiej?

w Paryzu

2.Nazwa jednej z najbardziej powszechnych chorób w XIXw. :)

cholera
29 1 29
2010-01-10T13:50:18+01:00
1. Wybuch Wielkiej Rewolucji Francuskiej - W Pe-tersburgu wybuchnęła [!] rewolucja" - donoszono. „Turcy rozpoczęli kroki nieprzyjaciel-skie z Rosją"; „Francja [...] przyrzekła nam swoję pomoc, a Jenerał Sebastiani (Minister Spraw Zewnętrznych) [...] miał wyrzec te wyrazy: «sto pięćdziesiąt tysięcy naszego woj-ska pośpieszy w pomoc Polaków!»".- ze strony http://www.polityka.pl/kultura/ksiazki/fragmenty/289284,1,dzieje-inteligencji-polskiej-do-roku-1918.read2. Choroba Heinego-Medina wirusowe zapalenie rogów przednich rdzenia kręgowego, H14

może być również choroba PArkinsona ;)

Trzeba również zaznaczyć, iż W XIX wieku nie odczuwano potrzeby izolowania chorych na choroby zakaźne, stąd chorych "gorączkujących" umieszczono na oddziałach chorób wewnętrznych.

cholera azjatycka, tyfus


PRoszę Bardzo :**
9 2 9
2010-01-10T13:54:17+01:00