Odpowiedzi

2009-09-23T17:05:10+02:00
1½⁺¾= 2¼
¾⁺⁹/₈= 1 ⁷/₈
2⁵/₆₊¾= 3 ⁷/₁₂
¾⁺3⅘= 4 ¹¹/₂₀
1⅔⁺¾= 2 ⁵/₁₂
2½⁻³/₈= 2 ¹/₈
³/₈⁻1¹/₃= - ²³/₂₄
¾⁻³/₈= ³/₈
³/₈₋4⅚= - 4¹¹/₂₄
1⅕⁻³/₈= ³³/₄₀
3¾⁻⁵/₈= 3¹/₈
2¼⁺1½= 3 ³/₄
5²₅⁻1³/₁₀= 4¹/₁₀


Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-23T17:07:52+02:00
1½⁺¾=3/2+34=6/4+3/4=9/4
¾⁺⁹/₈=6/8+9/8=15/8
2⁵/₆₊¾=17/5+3/4=68/20+15/20=83/20
¾⁺3⅘=3/4+19/5=15/20+76/20=91/20
1⅔⁺¾=5/3+3/4=20/12+9/12=29/12
2½⁻³/₈=5/2-3/8=20/8-3/8=17/8
³/₈⁻1¹/₃=3/8-4/3=9/24-32/24=-23/24
¾⁻³/₈=6/8-3/8=3/8
³/₈₋4⅚=3/8-29/6=9/24-116/24=-107/24
1⅕⁻³/₈=6/5-3/8=48/40-15/40=33/40
3¾⁻⁵/₈=15/4-5/8=30/8-5/8=25/8
2¼⁺1½=9/4+3/2=9/4+6/4=15/4
5²₅⁻1³/₁₀= 27/5-13/10=54/10-13/10=41/10
teraz wystarczy tylko zamienić ułamki z niewłaściwych za właściwe na 9/4=2 i 1/4