Odpowiedzi

2010-01-10T19:21:56+01:00
Wywiad z Apostołami na temat św. Szczepana

Jakiego pochodzenia był św. Szczepan ?
-Jego pochodzenie było Żydowskie .
Zwierzchnikiem jakiej był grupy ?
-Był zwierzchnikiem grupy zwanej hellenistami.
Co jest jego atrybutami ?
_Jego atrybutami są: kamienie w rękach lub na księdze Ewangelii , a także gałązka palmowa .
Jak i kiedy zginął ?
-Zginął w 36 roku , został ukamieniowany .
Kim był św.Szczepan ?
_Był jednym z diakonów wyznaczonych do opieki na wdowami i ubogimi .
Co sprowokowało społeczność żydowską do ukamieniowania Szczepana ?
-Sprowokowała ich jego gorliwość głoszenia Ewangelii , działanie znaków i cudów .
Co dostrzegli Ci którzy zasiadali w Sanhedrynie kiedy św.Szczepan wygłaszał przemówienie obronne i jednocześnie oskarżycielskie pod adresem Żydów ?
-Dostrzegli że jego twarz wyglądała jak , twarz Anioła .
Gdzie wściekły tłum wlókł Szczepana po rozprawie ?
-Wlókł go za bramy miasta .
1 1 1