Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T13:51:55+01:00
Na sejmie zbiorowym, oprócz zgody na pierwszy rozbiór polski, uchwalili także korzystne dla kraju reformy. Najważniejsza dotyczyła szkolnictwa. Na wniosek króla powołano w 1773r. pierwsze w Europie ministerstwo oświaty- Komisję Edukacji Narodowej (KEN). Miała ona zająć się przeprowadzaniem szkół w Rzeczpospolitej. Przejęła w tym celu szkoły od zlikwidowanych wówczas zakonów jezuitów. Celem reformy oświaty dokonanej przez KEN było wychowanie młodzieży w duchu patriotyzmu.

W 1765r. założył Stanisław August Poniatowski w Warszawie Szkołę Rycerską. Przygotowywała ona do pełnienia służby w armii lub urzędach państwowych. Ponieważ w tedy Polska nie posiadała wielu żołnierzy w armii ,by bronili Polski przed atakami Rosji, Prus i Austrii.

2 4 2