Proszę o rozwiązanie wszystkich przykładów, no chyba, że rzeczywiście nie potraficie.
1. Napisz reakcje strąceniowe,dobierz współczynniki stechiometryczne
AgNo₃+NaCl ->
CaCl₂+Na₂Co₃->
Pb(No₃)₂+NaCl ->
AgNo₃+Na₂S->
AgNo₃+Na₃Po₄->
FeCl₃+K₃Po₄->

2. Napisz reakcje, dobierz współczynniki stechiometryczne:
CaCO₃+HCL ->
Na₂CO₃ + H₂SO₄ ->
MgS+H₂SO₄ ->
K₂SO₃+HNO₃ ->
K₂S+H₂SO₄ ->

3. Jakie substancje należy zmieszać ze sobą, aby otrzymać następujące nierozpuszczalne w wodzie sole i wodorotlenki:
Ca₃(Po₄)₂ , Al₂(CO₃)₃ , CaSO₄ , Zn(OH)₂ , Fe(OH)₃

1

Odpowiedzi

2010-01-10T14:32:44+01:00
Zadanko 1
AgNo₃+NaCl ->AgCl(osad) + NaNO3
CaCl₂+Na₂Co₃->CaCO3(osad) + 2NaCl
Pb(No₃)₂+2NaCl ->PbCl2(osad) + 2NaNO3
2AgNo₃+Na₂S->Ag2S(osad) + 2NaNO3
3AgNo₃+Na₃Po₄->Ag3PO4(osad)+3NaNO3
FeCl₃+K₃Po₄->FePO4(osad)+3KCl
zadanko 2
CaCO₃+2HCL ->CaCl2+H2CO3(nietrwały kwas rozpada się na CO2 i H2O)
Na₂CO₃ + H₂SO₄ ->Na2SO4+ H2CO3(ten sam kwas co w reakcji wyzej)
MgS+H₂SO₄ ->MgSO4+H2S
K₂SO₃+2HNO₃ ->2KNO3+H2SO4
K₂S+H₂SO₄ ->K2SO4+H2S

3. Jakie substancje należy zmieszać ze sobą, aby otrzymać następujące nierozpuszczalne w wodzie sole i wodorotlenki:
Ca₃(Po₄)₂ , Al₂(CO₃)₃ , CaSO₄ , Zn(OH)₂ , Fe(OH)₃

pomieszaj:
1. Ca3(PO4)2 z Al2(CO3)3
2.CaSO4 z Zn(OH)2
reszte sprawdz w tabeli :P
1 5 1