Proszę, pomocy muszę to zrobić na jutro, zróbcie to czytelnie i na dole zróbcie mi legende bo nie wiem jak nie które znaczki mam zapisać w zeszycie.

Zadanie 1.
Ciało porusza się z przyspieszeniem 5m/s2 pod dziełaniem siły o wartości 30N.
Ile wynosi masa ciała?

Zadanie 2.
Ciało pod działaniem siły F1=5N porusza się z przyspieszeniem a1=3m/s2. Jaka siła F2 nadałaby temu ciału przyspieszenie a2=4,8 m/s2 ?

Zadanie 3. / do tego zadania podaje link do tabelki :
http://i46.tinypic.com/2jctwfs.jpg

* Ile wynosi wartość siły działania na ciało masie 10kg, którego zależność prędkości od czasu przedstawia wykres na rysunku ?

Zadanie 4.
Jaki przyrost prędkości uzyska ciało o masie 0,5kg, jeżeli działa na niego siła o wartości 2N w czasie 5s?* Jeśli nie umiesz, nie rób ! SPAM- odrazu będe zgłaszać do moderatora.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T15:24:43+01:00
Zad 1
Dane:
a = 5 [m/s²]
F = 30 N
szuk:
m
Rozw.:
Z drugiej zasady dynamiki
a = F/m
m = F/a = 30N / 5 [m/s²] = 6 kg

ZAd 2
Dane:
F₁ = 5 N
a₁ = 3 [m/s²]
a₂ = 4,8 [m/s²]
Rozw.:
Najpierw obliczymy masę tego ciała
m = F/a = 5 N / 3 [m/s²] = 1, 67 kg
Teraz obliczymy szukaną siłę
F₂ = m × a₂ = 1,66 kg × 4,8 [m/s²] = 8 N

zad3
m = 10 kg
Z wykresu odczytujemy prędkość V i czas t więc
dla V = 2 m/s czas wynosi t = 4 s
prędkość początkowa V₀ = 0
Szukane:
F
Rozwiązanie:
F = ma
ale
a = ΔV/t = V - V₀ / t prędkość początkowa V₀ = 0 więc
a = V/t = 2[m/s] / 4 [s] = 0,5 [m/s²]
i podstawiamy do wzoru na siłę
F = 10 kg × 0,5 [m/s²] = 5N

zad 4
Dane:
m = 0,5 kg
F = 2N
t = 5s
szukane
ΔV
Rozwiązanie:
Najpierw obliczmy przyspieszenie a
a = F/m = 2N/0,5kg = 4 [m/s²]
w ruchu jednostajnie przyspieszonym
a = ΔV / t
z tego obliczamy ΔV czyli
ΔV = at = 4 [m/s²]× 5[s] = 20[m/s]

Jak czegoś tu nie rozumiesz to napisz do mnie wiadomość!
1 5 1