Uzupełnij zdania:

Naturalny zespół minerałów to............................. Piaskowiec składa się z kwarcowych ziarenek............................ zlepionych spoiwem. Wapień to węglan.............................
Węgiel kamienny jest skałą osadową pochodzenia .....................................

1

Odpowiedzi

2010-01-10T14:15:00+01:00
......skała.................
.........kwarcu,skaleni,miki
........wapnia............
............roślinnego...........