Prosze przekształic mi te zdania na stonne bierna lub czynna i przetłumaczyc po polsku prosze was!!!!


In Bayern trinkt mam gern Bier
In klub tanzte man bis 23 Uhr
Der Blitz traf das Haus
Mein onkel stellt mich sein Bachbarn vor
Man trinkt in deser Gegend viel Wien
Der Gast brachte ins Blumen mit
Man debattiert im Parlament
Franzosich spricht nam in der schweiz
Die Mutter eintfernt die Flecken
Der Direktor unterschreibt den Vertragt
Wir bestellen das Taxi
Er holt uns vom Bahnfot ab.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T14:15:55+01:00
1. In Bayern wird gern Bier getrunken.
2. Im Club wurde bis 23.00 Uhr getanzt.
3. Das Haus wurde vom Blitz getroffen.
4. Die Nachbarn werden mir von meinem Onkel vorgestellt.
5. In dieser Gegend wird viel Wein getrunken.
6. Die Blumen wurden mir vom Gast gebracht.
7. Im Parlament wird debattiert.
8. In der Schweiz wird Französisch gesprochen.
9. Die Flecken werden von der Mutter entfernt.
10. Der Vertrag wird vom Direktor unterschrieben.
11. Das Taxi wird von uns bestellt.
12. Wir werden von ihm vom Bahnhof abgeholt.
1. W Bawarii jest czesto pite piwo.
2. W klubie tanczono do godziny 23.00.
3. Dom zostal trafiony przez piorun.
4. Sasiedzi zostaja mi przedstawieni przez mojego wujka.
5. W tej okolicy pite jest duzo wina.
6. Kwiaty zostaly mi przyniesione przez goscia.
7. W parlamencie jest debatowane.
8. W Szwajcarii mowione jest po francusku.
9. Plamy sa usuwane przez mame.
10. Umowa podpisywana jest przez dyrektora.
11. Taksowka zostaje przez nas zamowiona.
12. My bedziemy odebrani przez niego z dworca.