Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-23T17:59:43+02:00
- kontynentów np. europ(Eu) od Europy; ameryk(Am) od Ameryki;
- właściwości pierwiastków, np. brom (Bromum, Br) - od zapachu (grec. bromos - smród), chlor(Chlorum, Cl)- od barwy (grec. chloros - zielonożółty);
- nazw minerałów i związków chemicznych, np.wapń (Calcium, Ca)-od tlenku wapnia nazywanego potocznie wapnem, magnez (Magnesium, Mg)- od soli magnezowych i glin(Aluminium, Al)-w Polsce najprawdopodobniej od gliny, a w języku łacińskim od wyrazu alumen, czyli minerału - ałunu;
-rzek, np ren (Rhenium, Re)-od nazwy rzeki Ren
-państw np. ruten ( Ruthenium, Ru)- od nazwy Ruthenia - Rosja
- wysp np.miedź ( Cuprum, Cu)- cuprum lub cyprium od nazwy Cypru;
- miast np. berkel ( Berkelium, Bk)- od Berkeley, miasta w USA
- mitologicznych postaci np. promet ( Promethium, Pm)- od Prometeusza - tytana, który wykradł bogom ogień, tantal (Tantalum, Ta)- od Tantala, ojca Niobe;
- nazw ciał niebieskich np.selen ( Selenium, Se)- od selene - Księżyc, hel ( Helium, He)- od helios - Słońce;
- nazwisk uczonych np. nobel ( Nobelium, No)- od ALFREDA NOBLA, einstein(Einsteinium, Es) - od ALBERTA EINSTEINA.
- nazw państw, z których pochodzili ich odkrywcy:
a) na cześć Polski małżonkowie Maria i Piotr Curie odkryty przez siebie w 1898 roku pierwiastek nazwali polonem ( Polonium, Po);
b)od łacińskiej nazwy Germania(Niemcy) pochodzi nazwa pierwiastka - germanu (Germanium, Ge) - odkrytego przez niemieckiego uczonego Clemensa Winklera;
c)na cześc Francji francuska uczona Marguerite Perey nadała odkrytemu przez siebie w 1939 roku pierwiastkowi nazwę - frans ( Francium, Fr).
53 4 53