Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2010-01-10T14:00:17+01:00
WZW A - wirusowe zapalenie wątroby typu A; WZW B - wirusowe zapalenie wątroby typu B; Hib - Haemophilus influenzae typu b; DTPa - błonica, tężec, krztusiec (szczepionka acelularna); DTPw - błonica, tężec, krztusiec (szczepionka pełnokomórkowa); DT - błonica, tężec; DTPa+Hib - błonica, tężec, krztusiec (acelularna), Haemophilus influenzae typu b; DTPa+IPV+Hib - błonica, tężec, krztusiec (acelularna), polio (inaktywowana), Haemophilus influenzae typu b; Polio (IPV) - inaktywowana szczepionka domięśniowa; Polio (OPV) - żywa szczepionka doustna.

SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE
Szczepienia obowiązkowe są prowadzone zgodnie z aktualnym programem szczepień od chwili narodzin dziecka aż do 19. roku życia. W Polskim Kalendarzu Szczepień Ochronnych wśród szczepień obowiązkowych dominują szczepionki monowalentne – pojedyncze.

Obecnie do grupy szczepień obowiązkowych należą szczepienia przeciwko: gruźlicy, błonicy, krztuścowi, polio (poliomyelitis), odrze, śwince, różyczce, tężcowi, WZW typu B (wirusowemu zapaleniu wątroby typu B) oraz przeciwko zakażeniom Hib. Szczepienia obowiązkowe są bezpłatne.

SZCZEPIENIA ZALECANE
Szczepienia zalecane Szczepienia zalecane to takie, które każda dbająca o zdrowie i prawidłowy rozwój dziecka matka powinna wykonać. Jednak z uwagi na brak środków w budżecie państwa, koszt zakupu szczepionki pokrywają rodzice.

Szczepienia zalecane to szczepienia zapobiegające takim chorobom jak: biegunki rotawirusowe, WZW typu B dla grup nieobjętych szczepieniami obowiązkowymi, WZW typu A, grypa, kleszczowe zapalenie mózgu, ospa wietrzna oraz zakażenia wywołane przez bakterieStreptococcus pneumoniaei Neisseria meningitidis. Szczepienia te w Polsce są odpłatne, natomiast w wielu krajach UE i USA są to bezpłatne szczepienia obowiązkowe. Jednak dopiero uzupełnienie szczepień szczepieniami zalecanymi, stanowi optymalne zabezpieczenie dziecka przed chorobami zakaźnymi.

Jak pomogłem to postaw najlepszą odpowiedź jak nie pomogłem to nie stawiaj spamu ani złej odpowiedzi.
2 5 2