Odpowiedzi

2009-09-23T17:10:21+02:00
Dziesięć klęsk wymierzonych Egiptowi przez Boga, opisanych w biblijnej Księdze Wyjścia, w rozdziałach 7 - 12. Miały one przekonać faraona, aby zgodził się na opuszczenie Egiptu przez Izraelitów.
(Wj 7:14-25) przemiana Nilu i całej wody w Egipcie w krew ('dam')
(Wj 7:26-8:11) żaby (w innych wersjach przypuszcza się iż to były gady) ('cfardea')
(Wj 8:12-15) komary ('kinim')
(Wj 8:16-28) muchy ('arow')
(Wj 9:1-7) pomór bydła ('dewer')
(Wj 9:8-12) wrzody ('szchin')
(Wj 9:13-35) grad ('barad')
(Wj 10:1-20) szarańcza ('arbe')
(Wj 10:21-29) ciemność ('choszech')
(Wj 11:1-12:36) śmierć pierworodnych ('makat bechorot')
1 5 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-23T17:16:29+02:00
Plagi egipskie(inaczej plagi biblijne lub dziesięć plag) to dziesięć klęsk wymierzonych Egiptowi przez Boga, opisanych w biblijnej Księdze Wyjścia, w rozdziałach 7 - 12. Miały one przekonać faraona, aby zgodził się na opuszczenie Egiptu przez Izraelitów. Istnieją przypuszczenia, że mogły one być wywołane gigantyczną erupcją wulkanu, na wyspie Santoryn w XVI w. p.n.e.
Kolejność plag według biblii to: przemiana Nilu i całej wody w Egipcie w krew, żaby (w innych wersjach przypuszcza się iż to były gady), komary, muchy, pomór bydła, wrzody, grad, szarańcza, ciemność, śmierć pierworodnych.

a tu jakby ci było potrzebne są opisy plag i teoria na temat powstania każdej http://www.egipt.amra.pl/amraplaga.php
5 5 5
2009-09-23T17:23:21+02:00
Plagi Egipskie czyli plagi biblijne , dziesięć klęsk wymierzonych Egiptowi przez Boga, opisanych w biblijnej Księdze Wyjścia. Miały one przekonać faraona, aby zgodził się na opuszczenie Egiptu przez Izraelitów.Istnieją przypuszczenia, że plagi egipskie mogły być wywołane gigantyczną erupcją wulkanu, na wyspie Santoryn w XVI w. p.n.e.

Kolejność plag według Biblii:

(Wj 7:14-25) przemiana Nilu i całej wody w Egipcie w krew
(Wj 7:26-8:11) żaby (w innych wersjach przypuszcza się iż to były gady)
(Wj 8:12-15) komary
(Wj 8:16-28) muchy
(Wj 9:1-7) pomór bydła
(Wj 9:8-12) wrzody
(Wj 9:13-35) grad
(Wj 10:1-20) szarańcza
(Wj 10:21-29) ciemność
(Wj 11:1-12:36) śmierć pierworodnych
1 4 1