Odpowiedzi

2009-09-23T17:10:00+02:00
Dla jakich wartości m z odcinków o długościach 2m +2, m+8, 3m+1 można zbudować trójkąt równoramienny?
2m +2+ m+8> 3m+1 i 2m +2< m+8+3m+1 i 2m +2 +3m+1> m+8,
3m-3m>-9 2m-4m<7 5m-m>5
0>-9 -2m<7 4m>5
m∈R m>-3,5 m>1 1/4
ostatecznie m>1 1/4
3 1 3