Odpowiedzi

2010-01-10T14:38:23+01:00
1939 roku Stalin zaatakował Finlandię( tak zwana Wojna Zimowa),obroniła swoją niepodległość.W tym samym roku Stalin zmusił Litwę i Estonię do podpisania pokoju z ZSRR.W ten sposób Państwa Bałtyckie utraciły swoją niepodległość.W latach 1939-1940 Związek Radziecki powiększył się o tereny wschodniej Polski, Litwę, Łotwę, Estonię oraz Besarabię i Bukowinę (należące wcześniej do Rumunii).
3 5 3