Przekształć iloczyny na sumy.
a) xy(2x - 3y + 5) =
b) ½(2a - 4b + 1 )=
c) (t-2s-1)×7

Przekształć ilorazy na sumy
a) (-4x +8):4 =
b) 5x +10y
--------- = (<- kreska ułamkowa )
5

c) ( 6p² - 8 pr ): (-2)=

d) 3x - 6 xy + 1
--------------- =
-3

e) (x² + x - 1) : (- ⅙ )=

f) 2,5 x² - 0,5x + 1
-------------------- =
5


1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T14:22:46+01:00
Przekształć iloczyny na sumy.
a) xy(2x - 3y + 5) =2x²y+(-3xy²)+5xy
b) ½(2a - 4b + 1 )=a+(-2b)+½
c) (t-2s-1)×7=7t+(-14s)+(-7)

Przekształć ilorazy na sumy
a) (-4x +8):4 =(-x)+2
b) 5x +10y/5=x+2y
c) ( 6p² - 8 pr ): (-2)=(-3p²)+4pr
d) (3x - 6 xy + 1)/-3=(-x)+2xy+(-⅓)
e) (x² + x - 1) : (- ⅙ )= ?
f) (2,5 x² - 0,5x + 1)/5=0,5x²+(-0,1x)+1/5
10 4 10