Odpowiedzi

2009-09-23T17:18:58+02:00
Komórka roślinna posiada ścianę komórkowa i chloroplasty (ciałka zieleni) natomiast komórka zwierzęca nie. Komórka bakterii nie ma typowego jądra lecz substancje jądrowa zawierającą nici kwasu nukleinowego (DNA)
Najlepsza Odpowiedź!
2009-09-23T17:38:31+02:00
Komórka roślinna:
-ma ścianę komórkową
-posiada błonę kom.
-posiada jądro zapasowe
-występują chloroplasty
-rodzaj materiału zapasowego: skrobia
-wodniczki(wakuole): duże
-występują mitochondria

bakterie:
-mają ścianę kom.
-posiada błonę kom.
-nie ma jądra kom.
-nie występują chloroplasty
-rodzaj materiału zapasowego: tłuszcze, białka
-wodniczki (wakuole): brak
-nie ma mitochondriów

komórka zwierzęca:
-brak ściany kom.
-błona kom.- jest
-jest jądro komórkowe
-nie ma chloroplastów
-rodzaj materiału zapasowego: glikogen
-wodniczki(wakuole): liczne, małe
-występuję mitochondria
  • mlad
  • Początkujący
2009-09-23T17:56:42+02:00
komórka: ROLINNA ZWIERZĘCA BAKTERI
cytoplazma posiada posiada posiada

mitochon- posiada posiada brak
drium

apart posiada posiada brak
Golgiego

jądro ko- posiada posiada substancja
mórkowe jądrową

wodniczka posiada posiada brak
1 dużą liczne małe

siateczka posiada posiada brak
śródplaz-
matyczna

błona ko- posiada posiada posiada
mórkowa

chlorop- posiada brak brak
lasty

ściana ko- posiada brak posiada
mórkowa

KOMÓRKA BAKTERII POSIADA RÓWNIEŻ :rYBOSOM, RZĘSKĘ I OTOCZKE ŚLUZOWĄ KTÓREJ KOMÓRKA ROŚLINNA I ZWIERZĘCA NIE POSIADA.