Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2011-09-09T11:34:52+02:00

a) acetylen zawiera 2 atomy wodoru, ale nie ma alkoholu o takiej liczbie wodoru w czasteczce. Najprostszym alkoholem jest metanol o wzorze CH₃OH ( zawiera on 4 atomy wodoru i jest to najmniejsza liczba atomów H jaką może posiadać alkohol) 

 

b) butan posiada 10 atomów wodoru w czasteczce, a alkohol o takiej liczbie wodorów w cząsteczce to : butanol o wzorze : C₄H₉OH i posiada 4 atomy węgla.

2 2 2