Wskaż etapy oddychania tlenowego, podczas którego tworzy się najwięcej cząsteczek ATP
A.cykl Krebsa
B.glikoza
C.transport elektronów w łańcuchu oddechowym
D.synteza acetylo-CoA

W trakcie intensywnego wysiłku fizycznego wzrasta tempo wentylacji płuc. Wzrost ten jest przyczyną:
A.wzrostu stężenia CO2 we krwi
B. obniżenia pH krwi
C.wzrostu pH krwi
D.obniżenia temperatury ciała

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T14:22:13+01:00
B. glikoza
jest to rozpad glukozy na dwie czasteczki kwasu pirogronowego, podczzas tej reakcji powstają ATP oraz zredukowany przenośnik wodoru NADH2
1 1 1