Odpowiedzi

2010-01-10T14:56:14+01:00
Jak piszesz dość szeroko bedzie połowa strony :)
Oryginalnośc nowych religii nie polega na tworzeniu czegoś do tej pory całkowicie nieznanego, lecz na wyborze religijnych form i wypowiedzi oraz zmieszaniu zapożyczeń z różnych religii tradycji, często sprzecznych poglądów filozoficznych, religijnych oraz społecznych. Religie te koncentrują się na potrzebach takich jak: głod, choroba, problemy rodzinne, samotność, niepewność i próbują im wyjść naprzeciw za pomocą praktycznego sposobu myślenia przyjmującego użyteczność za kryterium prawd naukowych rad i uzasadnien naukowych.w religiach tych zazwyczaj wystepuje jakas osobowość charyzmatyczna, która posiada uzdolnienia lecznicze. Zwolennicy sa pozyskiwani najcześciej sa tam gdzie mieszkają ludzie najbardziej podatni na cierpienia typu: samotność, brak zrozumienia, rodzinne kłopoty. Wbrew pozorom jest to przeważnie siedlisko dużej aglomeracji ludzi (np. duze miasta - kraków warszawa itp). Przykładem sekty może być Międzynarodowe Towarzystwo Świadomości Kriszny (Hare Krishna), założone przez Bhaktivedanra Swami Prabhuppada, który rozpoczął on misję w 1965 roku, gry opuścił Indie i przeniosl sie do Nowego Jorku. Członkowie tej sekty zajmnuja sie żebractwem, sprzedaża pism i rozpowszecheniem nauki Kriszny (można się tutaj dopatrzeć elementów chrześcijańskich - Jezus Chrystus rozpowszechniał nauki swego OJca). Są oni wegetarianami i w większości żyją w celibacie.
2010-01-10T15:05:30+01:00
Członkostwo w sekcie
Od początku lat 90- tych duże emocje towarzyszą pojawieniu się w Polsce wielu grup nazywanych powszechnie sektami. Zamiennie używa się takich pojęć, jak ruchy parareligijne, nowe ruchy religijne, ruchy kulturowe, czy kulty. Ugrupowania te oskarżone są o stosowanie niedozwolonych i nieetycznych metod werbunku nowych członków, oraz ich psychiczne uzależnianie powodujące ślepe posłuszeństwo przywódcy. Zdaniem krytyków tych grup dopuszczają się one szeregu przestępstw, takich jak przemyt broni, handel narkotykami, porwania wyłudzania pieniędzy, a wszystko to pod hasłami odnowy religijnej, doskonalenia duchowego, poszerzania świadomości.
O odczuciach społecznych wobec sekt świadczą wyniki badań opinii publicznej, przeprowadzone przez Demoskop, zgodnie z którymi, dla ponad ¾ Polaków sekty stanowią poważne zagrożenie.
2010-01-10T15:09:44+01:00
Sekta- grupa, która oddziliła się od jakiejś wspólnoty religijnej, z którą wcześniej stanowiała całość. Charakteryzuje ją hermetyczne zamknięcie się przed innymi, silna i ważna rola przywódcy, często fanatyczny i agresywny prozelityzm (nawracanie innych "na siłę", bez uszanowania ich własnej woli). Sekty odwołują się również do innych niż Biblia "natchnionych" rzekomo pism. Niekiedy mianem sekty określa się także grupy nie będące wyznaniami w sensie religioznawczym. Mówi się o sektach ekonomicznych, politycznych czy terapeutycznych. Grupy tego rodzaju nazywane mogą być sektami jeżeli cechują się ekskluzywizmem, podobnym do panującego sektach religijnych. Podobne mogą być też metody werbowania, utajniania części informacji o sobie itp.