Jeden wagon o masie 20 ton porusza się z prędkością 5m/s. Dogania drugi wagon o masie 10 ton poruszający się w tę samą stronę z prędkością 10m/s. Oblicz prędkość obu wagonów po zderzeniu zakładając, że zderzenie było idealnie niesprężyste.

1

Odpowiedzi

2010-01-10T19:28:08+01:00
Możemy rozpatrywać pędy obu ciał
pęd pierwszego wagonu p1=m1*v1
pęd drugiego ciała
p2=m2*v2
ped po zderzeniu bedzie wynosił
p=(m1+m2)*U
gdzie U-prędkość po zderzeniu
Dane
m1=20t=20000 kg
V1=5m/s
m2=10t=10000 kg
V2=10m/s
Obliczyć
U=?
Rozwiązanie
p1+p2=p
przekształcamy wzór
m1*v1+m2*v2=(m1+m2)*U wyzznaczamy U
U=(m1*v1+m2*v2)/(m1+m2)
U=20000*5+10000*10/20000+10000
U=200000/30000
U=20/3 m/s
U=6,6 m/s