Odpowiedzi

2010-01-10T14:37:16+01:00
Na wykonanie siatki jednego sześcianu zużyto 864cm kwadratowych kartonu. Jaka jest objętość pięciu sześcianów wykonanych z takich siatek?

P = 864cm^2 - pole powierzchni 1 szescianu
a - bok sześcianu

V5 = ? - objetość 5 szescianów

1. Obliczam bok a sześcianu
P = 864 cm^2
P = 6*a^2
6a^2 = 864 cm^2
a^2 = 864 cm^2 : 6
a^2 = 144 cm^2
a =√ (144 cm^2)
a = 12 cm
2. Obliczam objetość 5 sześcianów

V5 = 5*a^3
V5 = 5*(12cm)^3
V5 = 5* 1728 cm^3
V5 = 8640 cm^3
V5 = 8640 : 1000 = 8,64 dm^3
V5 = 8,64 dm^3
3 2 3