1. Prostokąt ma wymiary a cm i 10 cm.
a) opisz wyrażeniem algebraicznym pole tego prostokąta.
b) Długość boku a w ty prostokącie zwiększono o 4 cm. Opisz wyrażeniem algebraicznym pole tego prostokąta w powiększonym boku. Oblicz, o ile zwiększyło się pole prostokąta.
2.
Podstawa trójkąta ma x cm długość, a wysokość jest od niej o 5 cm dłuższa. O ile zwiększy się pole trójkąta, jeśli wysokość zwiększymy o 4 cm?

3.
Wyłącz wspólny czynnik poza nawias.
a) 6a- 4b+ 8c - 10d + 12
b) 6wxy- 12wyz + 15 wyu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T14:35:41+01:00
Zad.1a]
pole=10acm²
b]pole=10(a+4)=(10a+40)cm²
10a+40-10a=40cm² o tyle zwiekszyło sie pole
zad.2]
h pierwszego Δ=x+5
pole=½x(x+5)=½x²+2,5x
h drugiego Δ=x+5+4=x+9cm
pole=½x(x+9)=½x²+4,5x
½x²+4,5x-(½x²+2,5x)=4,5x-2,5x=2x
pole trójkata zwiekszy się o 2x
zad.3]
a]=2(3a-2b+2c-5d+6)
b] =3(2wxy-4wyz+5wyu)
4 4 4