Pilne!!! na jutro proszę o odp. plis!! ważne ,na poziomie kl.6
1)omów przyczyny klęsk powstań narodowych
2)omów metody rusyfikacji społeczeństwa polskiego stosowane przez zaborce
3)opisz rozwój przemysłu i rolnictwa w zaborze rosyjskim

pilne !

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T14:47:21+01:00
Powstanie styczniowe i listopadowe upadło z powodu braku jakiegokolwiek przygotowania. Zawiedli również ludzie, którym zabrakło woli walki oraz wiary w powodzenie powstań.

Metody rusyfikacji:
- zakaz posługiwania się językiem polskim (język rosyjski staje się językiem urzędowym),
- brak nauki w szkole w języku polskim,
- język polski w szkołach jako przedmiot nieobowiązkowy,
- przedstawianie faktów z historii tak, aby Rosja ukazywana była jako potęga, a Polska jako wróg,
- nauka czytania, pisania, liczenia w języku rosyjskim,
- zakaz posiadania książek napisanych w języku polskim,
- rewizje, podsłuchiwania, szpiegostwo,
- zakaz nauki o polskiej kulturze, historii,
- msze odprawiane w języku rosyjskim.

Rolnictwo na terenie zaboru rosyjskiego było słabo rozwinięte. Z kolei przemysł przeżywał prawdziwy rozkwit. Głównie dlatego, że chłopi byli tanią siłą roboczą, a większość wyrobów, przez Rosję, została wysyłana dalej. Największym powodzeniem cieszył się przemysł włókienniczy (łódzka fabryka włókiennicza). Oprócz niego sporo nabywców miał przemysł metalowy, hutniczy oraz kopalnie węgla kamiennego.