Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T18:11:03+01:00
Korzystamy z wzoru na drogę w ruchu jednostajnie przyspieszonym
S=Vo*t + (a*t2)/2 ponieważ jest to ruch w którym prędkość początkowa Vo=0 to wzór przyjmie postać
S=a*t2/2
również przydatny jest wzór na przyspieszenie
a=V/t
Dane w zadaniu
V=20m/s
t=4s
Obliczyć
a?
s=?
wzory
S=a*t2/2
a=V/t
Rozwiązanie
obliczmy a
a=20/4
a=5m/s2
podstawiamy do wzoru na drogę i wyliczamy ją
s=5m/s2*(4s)2/2
s=5m/s2*16s2/2 upraszczamy s2 i otrzymujemy
s=40 m
Odpowiedź
Ciało przebyło drogę 40m
1 5 1