Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T14:27:47+01:00
Pitagoras (ok. 582 - ok. 507 p. n. e.)


Matematyk i filozof grecki, urodzony na wyspie Samos. Był założycielem słynnej szkoły religijno-filozoficznej w Krotonie w Italii.

Przyjmuje się, że to on zaczął stosować systematyczne dowodzenie twierdzeń geometrycznych. Jemu też przypisuje się wprowadzenie pojęcia podobieństwa figur geometrycznych, a także dowód znanego twierdzenia o trójkątach prostokątnych, odkrycie niewspółmierności odcinków oraz wiele innych osiągnięć.

Epikur (341 p. n. e. - 270 p. n. e.)


Grecki filozof, twórca epikureizmu. Był jednym z najważniejszych filozofów tzw. drugiej fazy greckiej filozofii klasycznej, w której dominowały zagadnienia filozofii życia - rozważania na temat jak osiągnąć pełne szczęście.

Na temat życia Epikura nie wiadomo zbyt wiele, gdyż nie zachowały się do dzisiaj żadne jego oryginalne dzieła, których ponoć napisał ponad 40. Głównym źródłem wiedzy o Epikurze i jego systemie są prace rzymskiego filozofa i poety Lukrecjusza.
2010-01-10T14:32:56+01:00
Najwybitniejszym uczonym i zarazem wynalazcą greckim był Archimedes. Urodził się ok. 287 r. p.n.e. w Syrakuzach na Sycylii. Uczył się w Aleksandrii. Zasłynął głównie jako matematyk i fizyk. Określił przybliżoną wartość liczby π (Pi) oraz sformułował zasadę wyporu cieczy tzw. prawo Archimedesa. Zbudował również specjalną dźwignię, dzięki której można było podnosić ciężkie przedmioty. Do ciekawych odkryć uczonego należała także klepsydra, czyli zegar. Podczas walk o miasto został zabity przez rzymian.

W VI w. p.n.e. wybitny uczony - Pitagoras - opracował twierdzenie o długości boków trójkąta prostokątnego, które zostało nazwane jego imieniem. Ponadto założył w Krotonie słynną szkołę pitagorejczyków zajmującą się badaniami z zakresu matematyki i nauk przyrodniczych.
  • Użytkownik Zadane
2010-01-10T16:15:19+01:00
Tales z Miletu (ok. 620 p. n. e. – ok. 540 p. n. e.)


Był greckim filozofem, matematykiem, astronomem. Zaliczany był do siedmiu mędrców starożytnej Grecji. Uważany jest za ojca matematyki greckiej, a także pierwszego uczonego i filozofa europejskiego.

Talesowi z Miletu przypisywano wiele twierdzeń z geometrii, m. in. twierdzenie nazywane dziś twierdzeniem Talesa. Uważany jest on za twórcę tzw. szkoły jońskiej oraz za tego, który zapoczątkował systematyczną rozbudowę pojęć i twierdzeń geometrycznych. Wśród poglądów filozoficznych przypisywanych Talesowi znajdują się: sformułowanie problemu „zasady” – pierwszego założenia filozoficznego, wskazanie wody jako zasady, twierdzenie, że „świat jest pełen bogów”, nazwanie duszy zasadą ruchu oraz wiara w nieśmiertelność duszy.

Pitagoras (ok. 582 - ok. 507 p. n. e.)


Matematyk i filozof grecki, urodzony na wyspie Samos. Był założycielem słynnej szkoły religijno-filozoficznej w Krotonie w Italii.

Przyjmuje się, że to on zaczął stosować systematyczne dowodzenie twierdzeń geometrycznych. Jemu też przypisuje się wprowadzenie pojęcia podobieństwa figur geometrycznych, a także dowód znanego twierdzenia o trójkątach prostokątnych, odkrycie niewspółmierności odcinków oraz wiele innych osiągnięć.