Odpowiedzi

2010-01-10T19:11:34+01:00
Sejm walny to dawne zgromadzenie które odbywało się od XV do XVIII w Polsce, które decydowało o polityce całego kraju. Obradował zgodnie z artykułami henrykowskimi z udziałem króla, senatorów i izby poselskiej .Zwoływany był przez króla co 2 lata na okres 6 tygodni.
82 4 82