1 mol to taka ilość materii, która zawiera w przybliżeniu 6*10 do dwudziestej trzeciej (odpowiednio) atomów, cząsteczek lub jonów.
Ile cząsteczek wody zawartych jest w 0,25 mola wody?
A.1,5*10 do 23
B.0,5*10 do 22
C.10 do 13
D.0,25*10 do 23

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T14:31:40+01:00
^ potęga
skoro 1 mol - 6*10^23at
to 0,25,mola h2o -x at

xto jest 0,25*6*10^23/1
x to jest 1,5*10^23 czyli odpowiedż A
2010-01-10T14:33:06+01:00
1mol - 6*10²³
0,25 mol - x

X*1 mol = 6*10²³ * 0,25 mol
X=1,5*10²³