1. Jeden z kątów przyległych ma miarę 30 stopni. Miara drugiego kąta wynosi:
A. 60 stopni B. 240 stopni C. 330 stopni D. 150 stopni

2. W trójkącie jeden kąt ma miarę 35 stopni, drugi jest dwa razy większy. Trzeci kąt trójkąta ma miarę:
A. 70 stopni B. 75 stopni C. 25 stopni D. 145 stopni

3. Kwadrat ma obwód 36 cm. Bok tego kwadratu, narysowanego w skali
1 : 3, ma długość:
A. 9 cm B. 3 cm C. 27 cm D. 12 cm

4. W trójkącie prostokątnym przyprostokątne mają długości 1 m i 40 cm. Pole trójkąta jest równe:
A. 2000 cm kwadratowych B. 4000 cm kwadratowych
C. 200 dm kwadratowych D. 400 dm kwadratowych

5. W trapezie podstawy mają długości 10 cm i 12 cm. Wysokość stanowi połowę krótszej z nich. Pole trapezu jest równe:
A. 110 cm kwadratowych B. 120 cm kwadratowych
C. 55 dm kwadratowych D. 60 dm kwadratowych

6. Promień koła stanowi 50% liczby 10. Pole koła jest równe:
A. 10 pi B. 5 pi C. 12,5 pi D. 25 pi

7. Jeden z boków czworokąta ma długość 16 cm. Każdy następny bok jest 3 cm krótsz od poprzedniego. Obwód tefo czworokąt wynosi:
A. 25 cm B. 3,9 dm C. 4,6 dm D. 30 cm

8. W deltoidzie są dwa kąty ostre: jeden ma miarę 40 stopni, a drugi jest dwa razy większy. Miara kąta rozwartego deltoidu wynosi:
A. 130 stopni B. 260 stopni C. 120 stopni D. 240 stopni

9. Pole trójkąta prostokątnego wynosi 42 cm kwadratowe. Jedna z przyprostokątnych ma długość 7 cm. Długość drugiej przyprostokątnej jest równa:
A. 12 cm B. 6 cm C. 14 cm D. 1,2 cm

10. Pole równoległoboku wynosi 28,7 cm kwadratowego. Jedna z wysokości ma długość 7 cm. Bok, na który ta wysokość została opuszczona, ma długość:
A. 8,2 cm B. 7 cm C. 4,1 cm D. 14,35 cm

11. W trapezie suma długości podstaw jest o 2 dm większa od wysokości równej 60 cm. Pole trapezu jest równe:
A. 1200 cm kwadratowych B. 4800 cm kwadratowych
C. 3600 cm kwadratowych D. 2400 cm kwadratowych

12. Wycinek koła ma miarę 50 stopni. Stanowi on:
A. 5/9 koła B. 5/36 koła C. 50% koła D. 5/18 koła

13. Obwód kołą wynosi 10 pi cm. Pole koła jest równe:
A. 20 pi cm kwadratowych B. 25 pi cm kwadratowych
B. 100 pi cm kwadratowych D. 50 pi cm kwadratowych

PROSZĘ DO KAŻDEGO ZADANIA OBLICZENIA !!!!


2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-01-10T15:27:52+01:00
1. Odp: D
180stopni - 30 stopni = 150

2. Odp : B
35 + 2*35 = 35 + 70 = 105 180-105= 75 (wszystko w stopniach)

3. Odp:C
36:4=9

1cm - 3cm
9cm - x (proporcja)

x= (9*3)/1= 27/1=27cm

4. Odp:A
h= 1m = 100cm
a= 40 cm

P= 1/2 * a * h
P= 1/2 * 40 * 100
P= 20* 100
P = 2000cm kwadratowe

5. Odp:C 9jednostki sie tylko nie zgadzają)
a= 10
b=12
h= 10 : 2 = 5

P= (a+b)/2 * h
p= 10 + 12/2 * 5
P= 22/2 *5
P=11 * 5
P= 55 cm

6 odp: D

10:2 + 5
Pk = pi r kwadrat
PK = 25 pi

7. odp : C
od. I 16 cm
od. II 16 - 3 = 13 cm
od. III 13- 3 = 10 cm
od IV 10 - 3 = 7 cm

16 + 13+ 10+ 7 = 46cm = 4,6 dm

8. odp: D

40 + 2*40 = 120 360 - 120 = 240 (w stopniach)

9. odp: A ale nie potrafię tego poprzeć obliczeniami

10. odp: c
P= a * h
h= P : a
h= 28,7 : 7
h= 4,1

11. Odp: D
a+b = 2dm + 60cm = 20cm + 60cm = 80cm
h= 40
P = a+b/2 * h
P= 80/2 * 60
P = 40 * 60
P = 2400 cm kwadratowych

12. Odp: B
50/360= 5/36 (stopniach)

13. Odp: B
L = 10 pi
L = 2 pi r
10 pi = 2 pi r
r = 10 pi / 2 pi
r = 5

P= pi r kwadrat
P= Pi 5 kwadrat
P= 25 pi


12.
50/360= 5/36
15 4 15
2010-01-10T21:04:42+01:00
1.d
2.b
3.b
4.a
5.c
6.nie wiem
7.c
8.c
9.a
10.c
11.d
12.d
13.b
5 3 5