Średnia temperatura w pierwszych dwudziestu dniach września wynosiła 23oC i była o 4oC wyższa od średniej temperatury wrześnie w ubiegłym roku. Jaka powinna być średnia temperatura w pozostałych dniach wrześnie, aby średnia temperatura tego miesiąca była taka jak w poprzednim roku.

1

Odpowiedzi

2009-09-23T17:28:41+02:00
23 - 4 = 19
19x30=570
23x20=460
570-460=110
110:10=11
srednia temperatury powinna wynosic 11`C
1 5 1