Zad.11

a) Od podwojonej sumy liczby a i b odejmij ich różnicę.

b) od podwojonej różnicy liczb a i b odejmij ich sumę

Zad.
12 Oblicz średnią arytmetyczną czterech kolejnych liczb naturalnych. z których najmniejszą jest liczba:
a) n + 70
b) n - 2

3

Odpowiedzi

2010-01-10T14:53:53+01:00
Zad.11

a) Od podwojonej sumy liczby a i b odejmij ich różnicę.

2(a+b)-(a-b)=2a+2b-a+b=a+3b

b) od podwojonej różnicy liczb a i b odejmij ich sumę

2(a-b)-(a+b)=2a-2b-a-b=a-3b

Zad.
12 Oblicz średnią arytmetyczną czterech kolejnych liczb naturalnych. z których najmniejszą jest liczba:

a) n + 70

[(n+70)+(n+71)+(n+72)+(n+73)]/4=4n+286/4=n+71,5

b) n - 2
[(n-2)+(n-1)+n+(n+1)]/4=4n-2/4=n-0,5
2010-01-10T17:26:25+01:00
Zad.11.
a) 2(a + b) - (a - b) = (2a + 2b) - (a - b) = a + 3b
b) 2(a - b) - (a + b) = (2a - 2b) - (a + b) = a - 3b


Zad.12.
a)[ (n + 70) + (n + 71) + (n + 72)+(n+73) ]: 4= 4n + 286 : 4= n + 71,5
b) [ (n - 2)+(n - 1) + n + (n + 1) ]: 4= 4n - 2 : 4= n - 0,5
2010-01-10T19:16:39+01:00
ZADANIE 11
a) Od podwojonej sumy liczby a i b odejmij ich różnicę.

2(a+b)-(a-b)=2a+2b-a+b=a+3b

b) od podwojonej różnicy liczb a i b odejmij ich sumę

2(a-b)-(a+b)=2a-2b-a-b=a-3b

ZADANIE 12
Oblicz średnią arytmetyczną czterech kolejnych liczb naturalnych. z których najmniejszą jest liczba:

a) n + 70

[(n+70)+(n+71)+(n+72)+(n+73)]/4=4n+286/4=n+71,5

b) n - 2
[(n-2)+(n-1)+n+(n+1)]/4=4n-2/4=n-0,5

POZDRAWIAM :))