Odpowiedzi

2009-09-24T13:46:41+02:00
Hiob był człowiekiem sprawiedliwym i prawym, wypełniał wszystkie nakazy Boga, miłując Go. Jego wielodzietna rodzina była bardzo kochająca. Pewnego razu Stworzyciel wystawił Hioba na próbę. Zaczęły od wtedy spadać na niego różne nieszczęścia. Stracił rodzinę, majątek i zachorował na trąd. Pomimo tego jednak wierny i oddany Bogu, nie zwątpił w Niego. Jego znajomi uważali, że to wszystko jest karą za grzechy, ale on nie przejmował się tym i dalej dążył w przekonaniu, że to tylko sprawdzian jego wiary. Na koniec Ojciec widząc jego postawę, przywrócił mu wszystko to co utracił.

Abraham był jednym z proroków, był tak samo jak Hiob prawy i oddany Bogu. Pewnego dnia jednak Ojciec chciał się przekonać o jego wierze i nakazał mu oddać w ofierze swojego syna Izaaka. Abraham miał wątpliwości co do Jego intencji, jednak wypełnił Jego wolę. W ostatniej chwili Bóg powstrzymał go od popełnienia zabójstwa własnego dziecka. Te zadanie było sprawdzianem jego posłuszności i oddania. Było ono także wyrazem rozbicia między namiętnością, a zobowiązaniem.


40 2 40