Odpowiedzi

2010-01-10T19:48:38+01:00
Ziemia jest jedną z ośmiu planet, które tworzą na Układ Słoneczny.Planeta, na której mieszkamy, obraca się wokół Słońca po orbicie eliptycznej ze średnią prędkością 29,79km/s. Jest to jedyny glob w całym Układzie Słonecznym, na którym istnieje życie.Właśnie tu bowiem pojawiły się tlen, woda i odpowiednia temperatura-warunki do przetrwania i rozmnażania się organizmów żywych.
Ziemia to trzecia planeta licząc od Słońca. Zbudowana jest ze skał i metali. Wewnątrz jądra Ziemi znajduje się gorące, płynne skały oraz gorący,płynny metal, natomiast powierzchnia skorupy ziemskiej zbudowana jest z twardej skały. Ze skały tej utworzone są kontynenty, które oddzielone są od siebie morzami i oceanami.
Ziemia jest piąta pod względem wielkości planetą naszego Układu Słonecznego.Wokół globu krąży jego naturalny satelita-Księżyc.Ziemię otacza warstwa gazów, którą nazywamy atmosferą. Chroni ona żywe organizmy przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym.
Ziemia powstała 4,6mld lat temu. W tamtych czasach Układ Słoneczny był jeszcze wielką chmurą gazu i pyłu. To właśnie z tego gigantycznego obłoku narodziło się nasze Słońce oraz obiegające je planety. Na samym początku swego istnienia Ziemia stanowiła rozgrzaną do czerwoności kulę płynnych skał. Kiedy po wielu latach ostygła, zawarta w powietrzu para wodna skropliła się, tworząc oceany.
Ziemia zbudowana jest z trzech podstawowych warstw. Pierwsza, zewnętrzna, o grubości 10-70km, to skorupa ziemska, w skład której wchodzą: gleba, piasek, glina oraz skały.Druga warstwa to płaszcz ziemski o grubości około 2900km, zbudowany z gorących skał. W samym środku Ziemi zaś znajduje się jądro zewnętrzne zbudowane z płynnego niklu i żelaza oraz stałe jądro wewnętrzne.
CIEKAWOSTI:
- Średnia odległość Ziemi od Słońca wynosi 149 597 890km.
-Księżyc jest cztery razy mniejszy od Ziemi.
-Ziemia to jedyna planeta Układu Słonecznego , na której woda znajduje się we wszystkich stanach skupienia: stałym, ciekłym i gazowym.
2 4 2